กลุ่ม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ที่น่าพอใจและใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนแม้จะมีผลกระทบจากต้นทุนและฤดูกาลที่สูงขึ้นก็ตาม เอสซีจีเปิดตัวขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจหลักเพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอาเซียนเช่นก้าวไปข้างหน้าด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เอสซีจีได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ไปยังภาคใต้ของจีนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต